Op 22 maart werden delen van de Leidse opera, ‘De Vrijheijdt’ (uit 1787), uitgevoerd. Toen de universiteitsbibliotheek Leiden dit werk kocht, bleek uit niets dat het om een opera ging. Het was enkel een klein boekje over de strijd tussen de patriotten en de Oranjegezinden in de tweede helft van de 18de eeuw. Pas toen de ub de tekst beter bekeek, bleek het uit verschillende akten te bestaan, elk met een andere melodie. 

Student Nederlands Julia Duijvekam vond dit zo’n fascinerend werk dat ze het vertaalde voor haar bachelorscriptie. Maar, deze opera vertalen was natuurlijk leuk, het daadwerkelijk uitvoeren zou nog veel gaver zijn! Toen vroeg Julia of Collegium Musicum dit kon doen. Aldert Prast, zanger uit het groot- en kamerkoor en opleiding tot koordirectie, is daar vervolgens mee aan de slag gegaan. De auteur van de opera, Jakob Osdorp de Hase, had wel bij elke akte een liedje gegeven om als melodie te gebruiken, maar er stonden geen noten bij. Aldert heeft de noten en de tekst op de juiste plaats gezet. Voor een van de delen, bleek geen melodie gegeven te zijn, daarom heeft hij dat stuk zelf gecomponeerd in stijl met de andere delen.
In de opera is een aantal verschillende stemmen, ieder vertolkt door een ander koorlid onder begeleiding van een ensemble (Aldert, blokfluit (en zang); Willem, gitaar (en zang); Dora, cello en Hanna, basblokfluit). 

Het bleek een zeer geslaagde middag, met lezingen van conservator Handschriften Mart van Duijn, docent Historische Nederlandse Letterkunde Olga van Marion en student Julia Duijvekam over de Leidse opera, de historische context en de melodieën. Toen dit ‘vodje’, zoals de UB de tekst eerst noemde, werd gekocht, had niemand kunnen bedenken dat het uiteindelijk zo’n succes bleek te zijn!
En wellicht dat de hele Leidse opera in de toekomst nog eens wordt uitgevoerd.

De MareLeidsch Dagblad (met filmpje).