mail kerstzingcie@collegiummusicum.nl

De Kerstzingcie organiseert de jaarlijkse kerstconcertjes van CM. Dat is niet alleen heel leuk maar ook nuttig: door kerstconcertjes te geven in bejaardentehuizen, maar ook op straat, wordt er veel geld opgehaald voor de tournee van 2018 en voor de verenigingskas. Daarnaast brengen we de kerstsfeer naar bejaarde toehoorders, naar winkelend publiek, mensen met een verstandelijke beperking, iedereen in het LUMC en — niet te vergeten — naar CM’ers. Vanaf oktober wordt er gerepeteerd en hoor je CM’ers kerstliedjes fluitend door de gangen lopen. In december is er een aantal concertjes, waarbij een koortje van ongeveer 14 man wordt ingezet om een vast repertoire aan kerstliedjes te zingen.

De commissie heeft als taak dit te organiseren: zorgen dat er concertjes zijn om te geven, zorgen dat het geld binnenkomt, maar ook zorgen dat er repertoire is om te zingen, een dirigent om de boel te leiden en misschien nog wel het belangrijkste: mensen om te zingen! Deze commissie is dan ook vooral actief in het najaarssemester. Met al die vrolijkheid en drukte heb je de leukste kerst ooit! En we zorgen voor lekkere dingen voor bij de repetities! Dus geen reden om niet te komen 🙂

Commissieleden

Hanne Cox, praeses
Daan van Velzen
Irene Taboada
Max Meessen

Bladmuziek en midis