mail nerdcie@collegiummusicum.nl

De Nerdcie bemoeit zich met alle technische zaken van CM. En dat zijn er nogal wat! Belangrijk is bijvoorbeeld deze website. De website van CM is een belangrijk intern communicatieorgaan tussen bestuur en leden en is tevens een belangrijke vertegenwoordiging van de vereniging naar de buitenwereld. Activiteiten, promotie, publiciteit, foto’s, repetitieschema’s, contactinformatie: de website heeft het allemaal (of zou het moeten hebben). Het bijhouden van de website is van groot belang. Het bestuur wordt daarin bijgestaan en geadviseerd door de Nerdcie.

Ook is de Nerdcie verantwoordelijk voor de computerapparatuur en het netwerk op het bestuurshok. Dit netwerk is door de Nerdcie opgebouwd. Als er problemen zijn met netwerk of de apparatuur helpt de Nerdcie om hier een oplossing voor te vinden. Verder heeft de Nerdcie een grote database ontworpen waarin alle leden, oud-leden, donateurs etc. worden opgeslagen.

Leden

Lennart Ackermans Praeses
Pieter Bikker
Sietse Brouwer
Rianne de Heide