mail promocie@collegiummusicum.nl 

De Promocie zorgt er elk jaar voor dat CM in augustus frisse nieuwe leden krijgt. In maart beginnen de eerste voorbereidingen en naarmate de EL CID-week nadert krijgt de commissie het steeds drukker. Een concert regelen, een open repetitie voor koor en orkest en de rest van het EL CID-programma. Tijdens de EL CID-week is de Promocie vooral hard bezig leden te werven. Dit gebeurt vier of vijf keer in die week bij een informatiestand met foto’s, muziek, flyers en ander promotiemateriaal. De commissie heeft altijd hulp van een groep CM’ers die graag mee komt werven.

Om de nieuwe studenten een goed beeld te geven van de gang van zaken op een wekelijkse repetitie organiseert de Promocie in samenwerking met het bestuur een open repetitie. Iedereen die interesse heeft kan meedoen aan deze grote open repetitieavond. Dit is altijd dé grote trekker van nieuwe leden. De Promocie zorgt met het bestuur, naast uitbundige promotie van deze avond, voor dirigenten of repetitoren en voor beschikbaarheid van de repetitieruimtes.

De EL CID-week is de belangrijkste plek voor de Promocie om nieuwe leden binnen te halen. Maar ook na de EL CID zijn er nog mgelijkheden. Zo zijn er informatiedagen voor HBO- en internationale studenten. Ook hier is de Promocie met een kraampje en enthousiaste wervers aanwezig.

Leden

Hendrikje Balkenende Praeses
Annelies Storms
Marjolein de Raat
Micha te Marvelde
Rafael Martig
Salina Munneke