mail verdi@collegiummusicum.nl

De Verdicie is in 2012 opgericht om het Verdi-project in maart 2013 te organiseren. Met een gigantisch koor en orkest zullen we dan het Requiem van Verdi ten gehore brengen. Dit project komt bovenop de twee normale jaarlijkse projecten, dus de organisatie is geheel aan deze commissie uitbesteed.

Leden

Pieter Bikker Praeses en Quaestor
Annika Kruithof Commissaris Koor
Thijs van Dijk Commissaris Orkest
Sanneke van der Ouw Commissaris PR
Frederike Peters Commissaris Acquisitie