Collegium Musicum heeft een grootkoor van ongeveer 120 leden. Tijdens de repetities werken we aan muziek van het grootse War Requiem van Britten tot het intieme Ave Maris Stella van Bardos. Op de concertpagina vind je meer voorbeelden. Dit resulteert elk semester in twee concerten, waarop we meestal een groot werk met orkestbegeleiding en enkele kleinere a capella stukken uitvoeren.

Al lange tijd staat het koor onder leiding van dirigent Gilles Michels. Bij de repetities wordt hij op de piano ondersteund door onze repetitor David Dekker.

Programma

Komend semester staat in het teken van het Messa die Gloria van Puccini. We beginnen in januari met het instuderen van dit bekende stuk en zullen het uitvoeren in tijdens de lustrumconcerten in juni 2016, in de stadsgehoorzaal in Leiden.

Repetities

Het grootkoor repeteert elke maandagavond van 20.00 tot 22.30. De repetities zijn in het Lipsiusgebouw van de Universiteit Leiden, zaal 2.33. Kijk op de contactpagina hoe je hier komt. Naast de normale repetities is er elk semester een repetitieweekend. Kijk voor actuele informatie op het repetitieschema.