Integracie

De IntegraCie is de commissie die verantwoordelijk is voor het betrekken van nieuwe leden bij de vereniging. Dit doen we onder andere door middel van het jaarlijkse hutspot eten voor 3 oktober en het IntegraCieweekend, waar we met zowel nieuwe als oudere leden een weekend lang kennis maken met elkaar en met de vereniging. Verder organiseert de IntegraCie nog enkele andere activiteiten.

Je kunt de IntegraCie bereiken via de mail en Facebook:
[email protected]

v.l.n.r. Hannah, Laura, Ingmar, Anna (IntegraCie 2019)

Casino Royale

Deze leden zitten in de IntegraCie:

  • Tijn Weidner
  • Sophie Schenkel
  • Jolien de Groot
  • Yenthe Sijm