De Raad van Beheer, of RvB, staat het bestuur met financieel advies terzijde en adviseert de algemene ledenvergadering bij het vaststellen van begrotingen en het goedkeuren van afrekeningen. De RvB controleert alle begrotingen en afrekeningen voordat ze aan de ALV worden gepresenteerd. Zodoende kan de RvB een weloverdacht advies aan de ALV opstellen. Bovendien kan de RvB daardoor het bestuur bij te staan in het laten goedkeuren van de begroting of afrekening.

De RvB helpt de quaestor met de financiële administratie, die vaak ingewikkeld is, in het bijzonder de jaarafrekening. Daarnaast controleert de RvB tenminste eens per half jaar de financiële administratie van het bestuur en alle verenigingscommissies. Ook ziet de RvB erop toe er dat er tijdig na de concerten een concertafrekening wordt gemaakt. Soms vraagt de RvB het bestuur om inzage in de begrotingen of afrekeningen van bestuurscommissies, met name de integracie, galacie en promocie.

Leden

Aldert Prast
Daan van Velzen
Lennart Ackermans
Pieter Bikker
Simon Toussaint