Commissies

Collegium Musicum kent verschillende leuke commissies, deze organiseren leuke activiteiten door het jaar heen. Op dit moment heeft CM de volgende commissies:

 • Accie: organiseert activiteiten zoals spelletjesavonden, pubquizzen en de eind van het jaar BBQ.
 • Accolade: bedenkt en maakt het eten op repetitie- en buitenweekenden en tijdens tournee
 • Acquicie: benadert bedrijven voor sponsoring en helpt met fondsaanvragen
 • Archiefcie: beheert het archief van CM
 • Buicie: organiseert de tournee
 • CalmaMente: dit is de oud-ledenvereniging van CM en houdt contact met de oud-leden/reünisten via een nieuwsbrief en organiseert oud-ledenborrels
 • Cameracie: maakt foto’s voor het CMoelenboek en tijdens activiteiten
 • Ensemblecie: moedigt mensen aan om ensembles te vormen en organiseert leuke ensembledagen
 • Footcie: organiseert voetbaltrainingen en stelt een team samen bij de interorchestrale voetbaldag van de KONSO.
 • Feestcie: plant feestjes
 • Galacie: organiseert het jaarlijkse gala
 • Hijscie: zorgt voor het in- en uithijsen van alle pauken, bassen, het koorpodium, de bok en nog veel meer meuk die CM nodig heeft bij elk concert en repetitieweekend.
 • Instrumentacie: regelt de verhuur van onze instrumenten aan externen
 • Integracie: zorgt voor een goede integratie tussen de nieuwe en huidige leden van CM. In oktober vindt er een integracieweekend plaats op een externe locatie.
 • Jamsescie: zorgt voor muziek/jamt bij borrels en muziekavonden
 • Kerstzingcie: organiseert kerstconcerten in verzorgingstehuizen, op kerstmarkten en in het LUMC
 • Kidscie: houdt zich bezig met de samenwerking met scholen voor bepaalde projecten
 • Koffiecie: zorgt ervoor dat er koffie en thee klaar staat in de pauzes van een repetitieweekend een concert
 • Lucie: organiseert het lustrum van CM.
 • Nerdcie: zorgt voor de database en deze website
 • Orkestcie: zoekt invallers bij concerten
 • Procie: stelt de concertprogramma’s op die we leuk vinden om uit te voeren
 • Promocie: zorgt voor een programma tijdens de universitaire introductieweken (EL CID, OWL, HOP).
 • PRcie: zorgt voor het PR-materiaal voor de concerten (posters, flyers, programmaboekje) en organiseert flyeracties.
 • Zeilcie: organiseert het jaarlijkse zeilweekend aan het eind van augustus en de zeildag in het voorjaar

Daarnaast kent Collegium Musicum twee adviesorganen:

 • Raad van Advies (intern): geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur
 • Raad van Beheer: zorgt voor de financiële kant van CM