Integracie

De IntegraCie is de commissie die verantwoordelijk is voor het betrekken van nieuwe leden bij de vereniging. Dit doen we onder andere door middel van het jaarlijkse hutspot eten rond 3 oktober en het IntegraCieweekend, waar we met zowel nieuwe als oudere leden een weekend lang kennis maken met elkaar en met de vereniging. Dit jaar is het thema van het integracieweekend The Sound of Music! De Integracie organiseert verder nog enkele andere activiteiten en deelt nieuwe leden in in CM-families, waarin zij op laagdrempelige wijze kunnen gaan integreren.

de Integracie van 2023-24

Je kunt de IntegraCie bereiken via de mail:
[email protected]

Deze leden zitten in de IntegraCie:

  • Merlijn Hoppema (praeses)
  • Hannelore van Es (abactis)
  • Tessa Bosch (quaestor)
  • Eric Wang (commissaris logistiek)
  • Joachim Meurer (commissaris logistiek)
  • Emma Both (commissaris families)
  • Danique Nederveen (commissaris activiteiten)