Vrienden van Collegium Musicum

Sinds kort kent Collegium Musicum een Stichting Vrienden. Deze is hard aan de slag om te zorgen dat uw bijdrage optimaal benut wordt om CM te steunen, mooie projecten mogelijk te maken en zoveel mogelijk studenten op een gezellige manier in aanraking te laten komen met (klassieke) muziek.

Wilt u zich aanmelden als nieuwe Vriend? Dat kan online via vrienden.collegiummusicum.nl of met behulp van een papieren machtigingsformulier.

Heeft u vragen? Hieronder vindt u de antwoorden op een aantal veelgestelde vragen. Heeft u een vraag die daar (nog) niet tussen staat? Met vragen over uw gegevens, aanmelden als Vriend of betalingen kunt u terecht bij het bestuur van de Stichting Vrienden: [email protected]. Heeft u een andere vraag? Mailt u dan graag het bestuur van Collegium Musicum op [email protected].

Veelgestelde vragen

Wat is Stichting Vrienden van CM?

Stichting Vrienden van CM is opgezet om de bijdrages van donateurs en reünisten optimaal te benutten en om CM te steunen, mooie projecten mogelijk te maken en zoveel mogelijk studenten op een gezellige manier in aanraking te laten komen met (klassieke) muziek.

Kan voor mijn jaarlijkse vrijkaartjes ook bij Vrienden van CM terecht?

Nee, het aanvragen van vrijkaartjes of andere voordelen van donateurschap loopt nog steeds via het bestuur van Collegium Musicum. Heeft u hier vragen over? Dan kunt u het beste contact opnemen via [email protected].

Is stichting Vrienden van CM een ANBI?

Stichting Vrienden van CM is geen Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Het is dus ook niet in uw aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Wel weten we binnenkort of Stichting Vrienden van CM kwalificeert als Sociaal Belang Behartigende Instelling (SBBI).

Is mijn gift aan Vrienden van CM fiscaal aftrekbaar?

Op dit moment loopt er een traject om de Stichting Vrienden van CM te laten aanmerken als een Sociaal Belang Behartigende Instelling (SBBI). Het is nog niet duidelijk of de stichting deze status zal krijgen.
Helaas zijn giften aan een stichting met een SBBI-status niet aftrekbaar. Wel hoeft een SBBI geen erf- of schenkbelasting te betalen, hierdoor komt uw donatie voor 100 procent ten goede aan de muzikale projecten van CM.
Wilt u meer weten over het aftrekken van giften, kijk dan op de website van de Belastingdienst.

Bij wie kan ik terecht voor het aanpassen van mijn gegevens/machtiging?

Voor het aanpassen van uw persoonlijke gegevens en/of machtiging kunt u contact opnemen met het bestuur van Stichting Vrienden van CM dat kan via [email protected].