De verenigingscommissies zijn commissies die verantwoording afleggen aan de algemene ledenvergadering (ALV) in plaats van aan het bestuur. Deze commissies worden geformeerd door leden van de vorige commissie. Dit zijn vaak zeer intensieve, maar ook bijzonder leerzame en leuke commissies. Deze commissies worden vaak een half jaar tot een jaar van tevoren geformeerd.  

  • Buicie
    De buicie organiseert een tournee (vaak in het buitenland)
  • Diricie
    De diricie zoekt naar een nieuwe dirigent als dat nodig is. NB. deze commissie is nu inactief. 
  • Lucie
    De lucie organiseert de activiteiten omtrent een lustrumjaar. Dit kan in combinatie zijn met een tournee.